Kočevski Rog

Gozdni rezervat Pugled – Žiben

Vasici Pugled in Žiben (po kočevarsko Hochenberg in Oberstein) sta nastali po 1558. letu, ko […]

Roška pešpot

Veliko ljudi sprašuje, kako naj spoznajo Kočevski Rog. Vsakomur, ki je pripravljen na nekajdnevno samotno […]

Roška žaga

Sredi prostranih gozdov na roški planoti so leta 1894 zgradili veliko parno žago. Ugotovili so, […]

Pragozd Rajhenavski Rog

Pragozd je gozd, v katerega človek še ni posegal. V njem še ni pela sekira […]

Gozdni rezervat Prelesnikova koliševka

To je značilna udorna jama na področju Ušivih jam blizu Rajhenava. Zaradi nedostopnosti, še bolj […]

Kočevski Rog

Kočevska je tipična kraška pokrajina z obsežnimi gozdovi. Leži med Loško in Ribniško dolino na […]

Željnske jame

Željnske jame so priložnost za sprehod v skrivnostno kraško podzemlje in potovanje v kameno dobo. […]