Kočevski Rog

Kočevska je tipična kraška pokrajina z obsežnimi gozdovi. Leži med Loško in Ribniško dolino na severu, Belo krajino na vzhodu ter Kolpo in Čabranko na jugu. Njena površina je 564 km2, v 80 naseljih pa živi okoli 17.000 prebivalcev. Ponaša se z visokimi kraškimi planotami, kraškimi polji (Kočevsko polje je največje kraško polje v Sloveniji), številnimi kraškimi jamami, brezni in vrtačami. Kočevska sodi med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije. Gozdovi poraščajo vse reliefne predele, planote, bolj oddaljene in odročne predele in bolj strmi svet. Prevladujejo dinarski gozdovi, bukve in jelke. Nekaj posebnega so gozdni rezervati: Pugled-Žiben, Željnske jame, Mestni vrh, Krempa, Goteniški Snežnik, Firstov rep in Kuželjska stena. Pravi biseri Kočevske pa so pragozdovi: pragozd Rajhenavski Rog, pragozd Prelesnikova koliševka, pragozd Strmec in Krakovski pragozd. Ne smemo pozabiti, da je v teh predelih bogate naravne dediščine poudarjena predvsem raziskovalna in varovalna funkcija, zato množični obiski niso zaželeni.
V prostranih, prvinskih, obsežnih in neposeljenih gozdovih se skriva bogat rastlinski in živalski svet. Kočevski gozdovi so pravi raj za bivanje in zavetje velikih zveri: medvede, volkove, rise in ostale vrste divjadi: divje mačke, jelene, srne, za manjšo divjad: kune belice in kune zlatice, lisice, jazbece, polhe, veverice in številne ptiče: male in velike divje peteline, sove, ujede, žolne …
Kočevska s Kočevskim rogom je vključena v mrežo posebej varovanih območij Natura 2000, ki skrbi za ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje življenjsko okolje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in zagotavlja trajnostni odnos do narave in ekosistemov.


«