Očistimo Kočevsko 2020


Pridružite se tradicionalni spomladanski čistilni akciji Očistimo Kočevsko, ki se izvajala v soboto, 28.4.2020 z začetkom ob 9.00.

Letos se z akcijo tudi uradno pridružujemo največji vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe – Dobro za ljudi in planet. Zakaj sploh sodelovati? Odpadki v naravi imajo negativen vpliv na okolje in posledično tudi na naše zdravje. Zato je vsak prispevek izjemno pomemben za ohranjanje zelene Kočevske, ne le za prihodnje rodove, ampak tudi za nas same. V lanskem letu je okoli 1000 prostovoljcev iz narave pobralo kar 22 ton odpadkov. Letos smo lahko še boljši, zato se nam pridružite!

Več prostovoljcev pomeni več rok in več pobranih odpadkov iz narave. Vsakdo lahko sodeluje in prispeva. Vsako leto se organizirano pridružijo akciji številna društva in podjetja, organizacije. Izjemno dobro sodelovanje poteka v vseh krajevnih oz. vaških skupnostih. Veliko pa bo pomenilo že, če odpadke pravilno pospravite v okolici svojega doma ali bloka.
Pri tem še enkrat opozarjamo, da je pravilno ločevanje izjemno pomembno, saj se le tako lahko več ton odpadkov ustrezno reciklira, manj pa jih pristane na odlagališčih za sežig.

Zbirna mesta za prostovoljce bodo organizirana na Mestni ploščadi v Kočevju in v vseh vaseh krajevnih skupnosti občine Kočevje. Prostovoljci bodo s strani koordinatorjev prejeli vsa potrebna navodila in vrečke za ustrezno ločevanje pobranih odpadkov.

V primeru slabega vremena bo čistilna akcija prestavljena na naslednjo soboto, 4. 4. 2020.

Akcijo organizirajo Komunala Kočevje, ZGS OE Kočevje in Občina Kočevje.